Praktijkorganisatie – Huisartspraktijk Klaaswaal – Klaaswaal
Kerkstraat 24 3286 AK Klaaswaal Tel:0186-571202
Header afbeelding

Praktijkorganisatie

Telefoon: 0186-571202

SPOEDLIJN: 0186-574750


TELEFONISCHE CONTACTEN

Graag alle telefonische contacten tussen 08.00 en 10.30 uur: het maken van afspraken, aanvragen van huisbezoeken en opvragen van uitslagen.
Een telefonisch spreekuur kennen wij niet als zodanig. Wanneer u een van de artsen telefonisch wilt spreken kunt u dat aangeven bij de assistente. Zij zal er voor zorgdragen dat u gebeld wordt.

Wij hebben pauze en collegiaal overleg:

10.30 – 11.00 uur.

12.30 – 13.30 uur.

14.00 – 15.00 uur.

AFSPRAKEN MAKEN BIJ DE HUISARTSEN

De huisartsen houden spreekuur alleen op afspraak. U kunt op de afgesproken tijd plaatsnemen in de wachtkamer en hoeft zich NIET te melden aan de balie.
Voor een afspraak reserveren wij in het algemeen 10 minuten. Als u denkt meer tijd nodig te hebben kunt u dat doorgeven aan de assistente.

UITVRAGEN VAN DE REDEN VAN UW KOMST AAN DE TELEFOON

Zoals u misschien al gemerkt zult hebben vragen onze assistentes bij het maken van afspraken tegenwoordig naar de reden daarvan.  Zij doen dat op uitdrukkelijk verzoek van de huisartsen omdat dan veel beter te plannen is wanneer en vooral hoeveel tijd er ingeruimd word en bij wie. Het staat u ten allen tijde vrij om te weigeren hierop antwoord te geven onder de vermelding: “dat vertel ik liever aan de dokter zelf”.

SPREEKUUR ASSISTENTES

Voor de volgende zaken kunt u een afspraak maken bij één van onze assistentes, de afspraken worden zoveel mogelijk gepland tussen 9.30 uur en 12.30 uur.

  • Injecties.
  • Oren uitspuiten.
  • Hechtingen verwijderen.
  • Wondcontroles en evt. opnieuw verbinden.
  • Het maken van een ECG (hartfilmpje)
  • Wratten behandeling.

SPREEKUUR PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGE

Onze praktijkverpleegkundige:
Mevrouw Marga Moret, heeft spreekuur voor chronische aandoeningen zoals Hart en Vaatziekten, Astma en COPD en Diabetes Mellitus.
U kunt bij haar terecht met uw afspraken op maandag tot en met donderdag tussen 8.00 – 16.30 uur.